Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Lleoliad diogel i bobl fyw a derbyn y gofal sydd angen arnynt yw cartrefi gofal. Mae staff hyfforddedig yn gofalu am bobl dydd a nos i sicrhau eu hanghenion personol ac i’w cefnogi i fyw'r bywyd maent eisiau ei fyw.

Mae pob cartref gofal wedi ei gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr cartref gofal i oedolion
  2. Dirprwy reolwr cartref gofal i oedolion
  3. Uwch weithiwr gofal mewn cartref gofal i oedolion
  4. Gweithiwr cartref gofal i oedolion
  5. Cydgysylltydd gweithgareddau cartref gofal i oedolion