Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae cartref plant preswyl (neu gartref plant) yn gartref i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd eu hunain. Mae cartrefi plant yn gofalu am blant o gefndiroedd gwahanol iawn ac sydd wedi cael profiadau gwahanol iawn. 

Mae pawb yn cael eu trin fel unigolion a’u hannog i gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth bersonol a chymuned.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gofal preswyl i blant
  2. Dirprwy reolwr gofal preswyl i blant
  3. Uwch weithiwr gofal mewn darpariaeth gofal preswyl i blant
  4. Gweithiwr gofal preswyl i blant