Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Gofal plant yn y cartref yw pan fydd plentyn yn derbyn gofal mewn cartref. Gall hyn fod yn ei gartref ei hun, gyda nani, neu yng nghartref y gwarchodwr plant. 


Rôl swyddi

  1. Gwarchodwr plant
  2. Nani