Jump to content
Gwarchodwr plant

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

  1. City and Guilds uned 326 - Cyflwyniad i ofal plant yn y cartref

  2. City and Guilds uned 327 - Paratoi ar gyfer ymarfer gwarchod plant

Unedau yw rhain, nid cymwysterau. Mae’r ddau yn ofynnol er mwyn cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu