Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Yn ofynnol o dan bolisi Llywodraeth Cymru:

 1. CBAC Lefel 2 Gofal Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

ac

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

neu

 1. CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

neu

Un o'r cymwysterau ar gyfer gweithiwr Dechrau'n Deg

Graddau:

 1. Prifysgol De Cymru: BA Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)

 2. Prifysgol De Cymru: Fd Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar)

 3. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 4. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Addysg ac Ymarfer Proffesiynol Blynyddoedd Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 5. Prifysgol Glyndŵr: Fd Astudiaethau Plentyndod Cynnar (EYPS)

 6. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 7. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 8. Prifysgol Aberystwyth: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 9. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferwr y Blynyddoedd Cynnar gyda Blwyddyn Dramor

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon

 2. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

 3. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 4. Diploma Estynedig CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 5. EDEXCEL Tystysgrif / Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - CCLD (dim ond os dechreuwyd cyn 2014)

 6. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 7. NVQ 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 8. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg Plant

 9. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

 10. Diploma CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 11. Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Meithrin

 12. Dyfarniad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i weithwyr chwarae (dyfarniadau trosiannol)

 13. Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithio gyda Phlant

 14. Diploma CACHE mewn Nyrsio Meithrin (DNN) (NNEB yn flaenorol)

 15. Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant (DCE)

 16. Tystysgrif Genedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 17. Diploma Cenedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 18. Tystysgrif Genedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 19. Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 20. Tystysgrif Genedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 21. Diploma Cenedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 22. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

O ganlyniad i newid cymwysterau yng Nghymru, fe fydd cymwysterau cyfwerth o weddill y DU yn cael eu hychwanegu yn fuan. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol am gymhwyster o weddill y DU.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant.