Jump to content
Arweinydd / rheolwr / person mewn rheolaeth Dechrau’n Deg

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Yn ofynnol o dan bolisi Llywodraeth Cymru:

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Ac yn olynol a chanllawiau Llywodraeth Cymru disgwylir i arweinwyr Dechrau'n Deg gwblhau neu fod yn gweithio tuag at y cymhwyster ymarfer ar gyfer y rôl:

  1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW), mae NVQ 4 yn gyfateb â Lefel 5 ar y QCF, felly dydy gofynion y lefel ddim wedi newid.

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu