Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Rhaglen a ariennir sy’n cefnogi teuluoedd â phlant dan 4 oed yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Nod y rhaglen hon yw rhoi ‘dechrau teg’ mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru.


Rôl swyddi

  1. Arweinydd Dechrau’n Deg
  2. Gweithiwr Dechrau'n Deg