Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Datblygu a chomisiynu gwasanaethau gofal cymdeithasol i helpu unigolion a chymunedau i sicrhau’r canlyniadau llesiant sydd eu hangen arnynt, a hynny mewn modd sy'n rhoi gwerth am arian.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol
  2. Swyddog gweithredol ar gyfer cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol
  3. Swyddog cymorth ar gyfer cynllunio a chomisiynu gofal cymdeithasol