Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Sefydlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) yn cefnogi gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. Mae'n cynnwys yr egwyddorion a'r gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr i wneud eu rôl yn gymwys ar y cam hwn o'u datblygiad.

Sut bydd AWIF yn helpu gweithwyr

Bydd AWIF yn helpu gweithwyr i:

  • ddeall eu rôl – beth ddisgwylir ganddyn nhw a pha gefnogaeth disgwylir
  • ddod yn gyfarwydd gyda’u hamgylchedd gwaith ac unrhyw wybodaeth pwysigrwydd sydd angen arnynt i wneud eu swydd yn dda
  • ddod i adnabod eu cydweithwyr ac i ddatblygu perthnasau gweithio da
  • ddeall sut orau i gefnogi’r unigolion rydych chi’n gweithio gyda.

Gwyliwch y fideo fer hon lle mae gweithwyr gofal cymdeithasol, y rhai sy'n gyfrifol am ddarparu sefydlu, rheolwyr, gofalwyr a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau yn egluro pwysigrwydd sefydlu da, cadarn.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn yr AWIF

Mae saith adran i'r AWIF, mae pob adran yn cynnwys logiau cynnydd a llyfrau gwaith.

Mae’r logiau cynnydd i gofnodi cyrhaeddiad yr amcanion dysgu ar gyfer pob adran.

Gellir defnyddio’r gweithlyfrau i gefnogi gweithwyr i gasglu’r dystiolaeth sydd ei angen i gwbwlhau’r logiau cynnydd. Mae’r gweithlyfrau yn cynnwys astudiaethau achos, ffilmiau a chwestiynnau i gefnogi dysgu.

Logiau cynnydd

Mae’r logiau cynnydd i gofnodi cyrhaeddiad yr amcanion dysgu ar gyfer pob adran.

Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 1 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 2 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 3 - Iechyd a lles (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 4 - Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 5 - Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 6 - Diogelu unigolion
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 7 - Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Gweithlyfrau

Gweithlyfrau sy’n cynnwys astudiaethau achos, ffilmiau a chwestiynnau i gefnogi dysgu.

Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 1 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 2 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 3 - Iechyd a lles (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 4 - Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 5 - Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 6 - Diogelu unigolion
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 7 - Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau ac adnoddau

Mae adnoddau ac arweiniad ar gael i gefnogi rheolwyr a gweithwyr i gwblhau'r AWIF.

Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith sefydlu cyflwyniad a chanllawiau
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith sefydlu geirfa
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith sefydlu adnoddau
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - tystysgrif cwblhau'n llwyddiannus

Eich cefnogi chi i weithredu'r AWIF

Mae dau becyn briffio wedi’u datblygu i’ch cynorthwyo i weithredu’r AWIF.

Mae pecyn briffio wedi'i ddatblygu i gynorthwyo hwyluswyr i gyflwyno sesiwn ddysgu a gwybodaeth i'r rhai sy'n gyfrifol am gyflwyno sefydlu.

Dylai'r pecyn hwn gael ei ddefnyddio gan y rhai sy'n gyfrifol am gefnogi cyflogwyr, rheolwyr ac eraill sydd â rôl wrth ddarparu a chefnogi sefydlu ar gyfer gweithwyr newydd.

Icon dogfen
Dogfen
Pecyn briffio i gefnogi gweithredu AWIF

Mae yna gyflwyniad i gefnogi cyflwyno pecyn briffio AWIF.

Icon dogfen
Dogfen
Cyflwyniad i gefnogi cynnal y pecyn briffio AWIF

Yn ogystal mae pecyn briffio arall wedi’i ddatblygu i gefnogi AWIF, y broses o ddatblygu’r cymwysterau newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol a’r llwybrau cofrestru.

Icon dogfen
Dogfen
Briff i gefnogi gweithredu Haf 2019

Sut i gwblhau'r Wobr Egwyddorion a Gwerthoedd ar-lein

Gall gweithwyr gwblhau'r Wobr Egwyddorion a Gwerthoedd ar-lein.

Mae'r wobr yn seiliedig ar ddwy adran gyntaf yr AWIF ac mae'n cynnwys llyfr gwaith a phrawf cwestiynau amlddewis. Gellir gweithwyr sy'n gweithio gydag oedolion neu gyda phlant a phobl ifanc gwblhau'r fersiwn ar-lein.

Ewch i fersiwn ar-lein y Wobr Egwyddorion a Gwerthoedd (Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc).

Gweithwyr sydd wedi cwblhau'r Wobr L2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol

Rydym wedi nodi pa feysydd dysgu sydd wedi'u cynnwys yn yr AWIF os yw gweithwyr eisoes wedi cwblhau Gwobr L2 mewn Sefydlu Gofal Cymdeithasol.

Mae hyn yn sicrhau bod dysgu blaenorol yn cael ei gydnabod ac i osgoi dyblygu dysgu.

Icon dogfen
Dogfen
Mapio dysgu rhwng y Dyfarniad L2 mewn Sefydliad Gofal Cymdeithasol (Cymru) a’r fframwaith sefydlu cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Mwy o wybodaeth am yr AWIF

Dyma rai cwestiynau cyffredin i gefnogi gweithrediad yr AWIF. Mae'r ddogfen hon yn cael ei hadolygu a'i diweddaru yn rheolaidd.

Icon dogfen
Dogfen
Cwestiynau cyffredin ar gyfer y fframwaith sefydlu Cymru gyfan Gorffennaf 2018

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb yr ydych yn edrych amdano Cysylltwch â ni, byddwn yn eich helpu.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.