Sefydlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cefnogi gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. Mae’n cynnwys yr egwyddorion a’r gwerthoedd, y wybodaeth a’r sgiliau mae gweithwyr eu hangen i wneud eu swydd.

Beth yw’r Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae’r Fframwaith sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn helpu gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth.

Mae’n cynnwys yr egwyddorion a’r gwerthoedd, y wybodaeth a’r sgiliau mae gweithwyr eu hangen i wneud eu swydd yn gymwys. 

Mae’r fframwaith yn disodli’r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol (SCIF).


Sut fydd y fframwaith yn helpu gweithwyr?

Fe fydd yn helpu gweithwyr i:

 • ddeall eu rôl – beth ddisgwylir ganddyn nhw a pha gefnogaeth disgwylir
 • ddod yn gyfarwydd gyda’u hamgylchedd gwaith ac unrhyw wybodaeth pwysigrwydd sydd angen arnynt i wneud eu swydd yn dda
 • ddod i adnabod eu cydweithwyr ac i ddatblygu perthnasau gweithio da
 • ddeall sut orau i gefnogi’r unigolion rydych chi’n gweithio gyda.

Beth yw cynnwys y fframwaith?

Mae yna saith adran i’r fframwaith sefydlu:

 • Adrannau 1 a 2: Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion neu blant a phobl ifanc)
 • Adrannau 3 a 4: Iechyd a lles (oedolion neu blant a phobl ifanc)
 • Adran 5: Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc)
 • Adran 6: Diogelu unigolion (oedolion a phlant a phobl ifanc)
 • Adran 7: Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion a phlant a phobl ifanc).

Logiau cynnydd a gweithlyfrau

Mae gan bob adran log cynnydd a gweithlyfr

 • Mae’r logiau cynnydd i gofnodi cyrhaeddiad yr amcanion dysgu ar gyfer pob adran
 • Gweithlyfrau sy’n cynnwys astudiaethau achos, ffilmiau a chwestiynnau i gefnogi dysgu

Canllawiau ac adnoddau  

 • Cyflwyniad a chanllawiau ar gyfer rheolwyr a gweithwyr
 • Geirfa i roi diffiniadau i’r termau defnyddiwyd
 • Dolenni defnyddiol ac adnoddau i gefnogi dysgu
 • Tystysgrif i dystiolaethu eich bod wedi cwblhau eich dysgu.

Pecyn briffio i gefnogi gweithredu’r fframwaith sefydlu

Rydyn ni wedi datblygu pecyn briffio i gefnogi gweithredu’r fframwaith sefydlu. Mae’r pecyn wedi ei anelu ar y rhai sy’n gyfrifol am gefnogi cyflogwyr, rheolwyr ac eraill sy’n rhan o’r gwaith o ddarparu a chefnogi proses sefydlu i weithwyr newydd.

Mae’r pecyn briffio hwn yn cynnwys nodiadau’r hwylusydd ac atodiadau sy’n cynnwys:

 • cyflwyniad gyda thudalennau llawn o nodiadau
 • gweithgareddau grŵp
 • taflenni
 • ffilm (i ddilyn)

Fe fydd rhain i gyd yn cefnogi gwaith y sesiwn.

Cwestiynau cyffredin ar gyfer y fframwaith Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol

Rydyn ni wedi datblygu cyfres o gwestiynau cyffredin i geisio helpu gyda implementeiddio'r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Fe fydd rhain yn cael eu hadolygu a'u diweddaru yn rheolaidd.

Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru (oedolion a phlant a phobl ifanc)

Mae’r dyfarniadau yn seiliedig ar y ddwy adran gyntaf o’r fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Mae gweithiwr yn gallu ennill y dyfarniad drwy gwblhau cwrs ar lein fer yn llwyddiannus unai gydag oedolion neu blant a phobl ifanc. Mae’r cwrs yn cynnwys cwblhau gweithlyfr a phrawf cwestiynau amlddewis.

Gellir ddod o hyd i’r Dyfarniad Egwyddorion a gwerthoedd yma https://www.fframwaithsefydlu.cymru/

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 10 Medi 2019