Jump to content
Modiwlau dysgu Fframwaith sefydlu Cymru gyfan

Mae’r modiwlau dysgu digidol yma'n gallu helpu gweithwyr i ddatblygu’r dystiolaeth sydd angen i gefnogi’r llwybr asesiad gan gyflogwr ar gyfer cofrestru.

Mae’r modiwlau dysgu yn seiliedig ar adrannau o’r Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol (AWIF). Fe all cwblhau’r modiwlau dysgu cael ei ddefnyddio hefyd i gefnogi’r dystiolaeth sydd ei angen i gwblhau’r AWIF.

Y Cod Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol (oedolion, a phlant a phobl ifanc)

Bydd y modiwl hwn yn helpu chi archwilio’r Cod Ymarfer Proffesiynol ac rolau a chyfrifoldebau o’u cwmpas.

Pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru (oedolion)

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i archwilio pwysigrwydd y Gymraeg a diwylliant Cymru (oedolion).

Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru (plant a phobl ifanc)

Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i archwilio pwysigrwydd yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru i blant a phobl ifanc.

Deddfwriaeth sy’n cefnogi dull sy’n seiliedig ar hawliau (Oedolion)

Bydd y modiwl yma yn eich helpu i archwilio’r ddeddfwriaeth sy’n cefnogi dull sy’n seiliedig ar hawliau wrth weithio gydag oedolion.

Deddfwriaeth sy’n cefnogi dull wedi’i selio ar hawliau (plant a phobl ifanc)

Bydd y modiwl yma yn eich helpu i archwilio’r ddeddfwriaeth sy’n cefnogi dull wedi’i selio ar hawliau wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (oedolion a phlant/pobl ifanc)

Bydd y modiwl yn eich helpu i archwilio pum egwyddor y Ddeddf ac yn eich helpu i ddeall pam mae'r egwyddorion yn bwysig a sut y gallwch ddefnyddio'r rhain yn eich ymarfer.

Dulliau sy’n canolbwyntio ar y person (Oedolion)

Mae’r modiwl yn rhan o gyfres i helpu eich cyflogwr i wneud yn siŵr eu bod yn fodlon cefnogi eich cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithiwr gofal cymdeithasol.

Dulliau sy’n canolbwyntio ar y person (plant a phobl ifanc)

Mae’r modiwl yn rhan o gyfres i helpu eich cyflogwr i wneud yn siŵr eu bod yn fodlon cefnogi eich cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithiwr gofal cymdeithasol.

Dulliau cyfathrebu a sut i addasu ymagweddau cyfathrebu (oedolion a phlant a phobl ifanc)

Mae’r modiwl yn rhan o gyfres i helpu eich cyflogwr i wneud yn siŵr eu bod yn fodlon cefnogi eich cais i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru fel gweithiwr gofal cymdeithasol.

Holl modiwlau dysgu

Mae'r modiwlau e-ddysgu ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant ar gael yma

Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Mehefin 2024
Diweddariad olaf: 26 Mehefin 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (41.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch