Jump to content
Deddfwriaeth a pholisi carbon niwtral yng Nghymru

Mae nifer o gyfreithiau a pholisïau sy'n cefnogi nod Llywodraeth Cymru i fod yn garbon niwtral erbyn 2050.

Dyma ganllaw i rai o'r deddfau a'r polisïau hyn:

Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Tachwedd 2023
Diweddariad olaf: 4 Rhagfyr 2023
Diweddarwyd y gyfres: 4 Rhagfyr 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (32.5 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (60.4 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch