Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Diogelu ac amddiffyn mewn gofal dementia

Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu’r bobl o’u cwmpas i adnabod yr arwyddion a’r peryglon.

Y pum math o gamdrin

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn amlinellu pum math o gamdriniaeth:

  • corfforol
  • rhywiol
  • seicolegol
  • ariannol
  • esgeulustod

Diffiniad o oedolyn mewn risg

Mae’r Ddeddf yn disgrifio oedolyn mewn risg fel person:

Mae dyletswydd arnoch i adrodd wrth yr awdurdod lle mae’r unigolyn yn byw am oedolion sydd mewn risg.

Sicrhewch fod gennych y lefel briodol o hyfforddiant ar gyfer eich rôl.

Adnoddau defnyddiol

Dysgwch fwy am ddiogelu ac amddiffyn mewn gofal gofal dementia.

Hyfforddiant diogelu

Astudiaethau achos a hyfforddiant am ddiogelu

Eisiau eich adborth

Helpwch ni i wella'r Adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol drwy gael dweud eich dweud amdano yn ein harolwg byr pedair cwestiwn.

Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Hydref 2018
Diweddariad olaf: 9 Tachwedd 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.6 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch