Skip to main content
Cymraeg English
Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o feysydd y Ddeddf, rheoliadau a chyfarwyddyd statudol sy’n berthnasol i ddiogelu. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Dogfen
Trosolwg Diogelu - Mawrth 2017
Dogfen
Crynodeb Diogelu - Mawrth 2017
Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Dogfen
Modiwl hyfforddi Diogelu - Mawrth 2017
Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, ymarferion a thaflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Diogelu.

Dogfen
Astudiaeth achos Oedolyn P
Dogfen
Astudiaeth achos teulu Stewart
Dogfen
Ymarfer pwysig I neu Ar Gyfer
Dogfen
Ymarfer hunan-asesiad
Dogfen
Taflen barn a dymuniadau oedolion o ran Diogelu
Dogfen
Taflen gwneud ymholiadau
Dogfen
Taflen llesiant a lles - Mawrth 2017
Dogfen
Taflen adolygiadau ymarfer - Mawrth 2017
Deunyddiau ychwanegol

Mae'r Canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.

Dogfen
Canllaw i hwyluswyr – Mawrth 2017
doc
Dogfen
Rhestr termau
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.