Jump to content
Comisiynu, Caffael a Chontractio
Mae'r safonau hyn yn canolbwyntio ar weithgareddau comisiynu o fewn cyd-destun gofal cymdeithasol, gan gynnwys gweithgareddau ar y cyd gyda phartneriaid fel comisiynwyr gwasanaeth iechyd.

Mae ganddynt nifer o ddefnyddiau yn y gweithle neu wrth ddatblygu'r gweithlu. Mae'r rhain yn cynnwys;

 • diffinio rolau yn y gwaith
 • recriwtio staff
 • goruchwylio ac arfarnu
 • meincnodau ar gyfer cymwysterau
 • nodi, datblygu neu gomisiynu hyfforddiant
 • adnabod anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
 • chynllunio staff.

Ardaloedd

 • Paratoi - Ymgysylltu ag unigolion a rhanddeiliaid eraill

 • Paratoi - Llywodraethu a rheolaeth

 • Paratoi - Rheoli Prosiect

 • Paratoi - Gwybodaeth a hyfforddiant sgiliau

 • Dadansoddi - Sefydlu canlyniadau a blaenoriaethau

 • Dadansoddi - Datblygu opsiynau

 • Cynllunio - Strategaeth a pholisi

 • Gweithio mewn partneriaeth

 • Diogelu gwasanaethau - Datblygu'r farchnad

 • Diogelu gwasanaethau - Caffael a chontractio gwasanaethau

 • Adolygu - Rheoli a monitro contractau

 • Adolygu - Adolygu a gwerthuso gweithgaredd comisiynu