Jump to content
Ymgynghoriad ar newidiadau a awgrymir ar gyfer cofrestru
Ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar newidiadau a awgrymir ar gyfer cofrestru

- | Gofal Cymdeithasol Cymru

Ar beth rydyn ni'n ymgynghori?

Hoffwn eich barn a'ch syniadau am ein newidiadau arfaethedig ar gyfer:

  • gofynion cofrestru ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol
  • adnewyddu’r broses gofrestru ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol
  • gofynion cofrestru ar gyfer gweithwyr preswyl ysgolion arbennig
  • gofynion cofrestru ar gyfer rheolwyr preswyl ysgolion arbennig.

Pam ydyn ni'n awgrymu'r newidiadau hyn?

Wrth i’r gweithlu gofal cymdeithasol barhau i dyfu, gwyddom pa mor bwysig yw gwneud ein proses gofrestru yn symlach, er mwyn helpu i annog pobl i weithio yn y sector gofal cymdeithasol.

Sut i ymateb

Os hoffech chi gael dweud eich dweud am ein newidiadau, gallwch wneud hynny drwy: