Jump to content
Cwestiynau cyffredin - Arolwg Dweud Eich Dweud 2024

Mae ein harolwg o’r gweithlu gofal cymdeithasol ar gyfer 2024 bellach yn fyw!

Mae'r arolwg hwn yn gofyn cwestiynau am bethau fel iechyd a llesiant, cyflog ac amodau, hyfforddiant, cymwysterau ac anghenion datblygu.

Hwn fydd yr ail dro i ni gynnal yr ymchwil hwn, ar ôl yr arolwg peilot wnaethon ni cynnal yn gynharach eleni.

Beth yw pwrpas yr arolwg hwn?

Beth fydd yr arolwg yn ei ofyn?

Pwy sy'n cynnal yr arolwg?

Ble bydd yr arolwg yn cael ei gynnal?

Sut alla i gymryd rhan?

Pam fod fy marn yn bwysig?

Pwy sy'n gweld fy nata i?

Sut fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio?

Oes rhaid i mi gymryd rhan?

Beth oedd canlyniadau arolwg 2023?

Angen mwy o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am arolwg Dweud Eich Dweud 2024, cysylltwch â’r Athro Jermaine Ravalier ar SCWsurvey@bathspa.ac.uk.

Cyhoeddwyd gyntaf: 15 Tachwedd 2023
Diweddariad olaf: 15 Ionawr 2024
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (39.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch