Jump to content
Helpwch ni i wella ein gwefan
Newyddion

Helpwch ni i wella ein gwefan

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni'n adolygu’r gwasanaethau a ddarparwn yn barhaus.

Mae gan ein gwefan amrywiaeth o adnoddau ac offer, ond rydyn ni’n gwybod nid yw wastad yn hawdd i ddod o hyd i beth rydych chi’n chwilio amdano.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr y gallwch chi ddod o hyd i beth rydych chi’n chwilio amdano yn hawdd ac i’n helpu ni i gyflawni hyn, hoffen ni glywed gennych chi.

Rydyn ni hefyd eisiau gwybod pa bynciau sydd o ddiddordeb i chi a beth yw eich blaenoriaethau pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan.

Byddwn ni’n ddiolchgar pe gallech chi lenwi ein harolwg byr, pum munud i gael eich barn ar ddefnyddio ein gwefan.