Jump to content
Gweithdai llesiant am ddim i reolwyr tîm
Newyddion

Gweithdai llesiant am ddim i reolwyr tîm

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Y gwanwyn hwn rydyn ni’n cynnal gweithdai ar-lein am ddim er mwyn helpu rheolwyr i gefnogi timau i fod yn fwy gwydn a hapusach ac iachach yn y gwaith.

Ar y cyd â Happy Headwork, rydyn ni’n cynnal pum gweithdy ar-lein, sy'n agored i reolwyr ym maes gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant yma yng Nghymru.

Mae'r gweithdai'n rhad ac am ddim, ac mae'r pynciau’n cynnwys:

Gall mynychwyr ddefnyddio'r gweithdai tuag at eu datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydynt wedi'u cofrestru gyda ni.

“Gweithlu hapusach ac iachach”

Dywedodd Rebecca Cicero, Rheolwr Datblygu Gwelliannau Gofal Cymdeithasol Cymru:

“Rydyn ni'n gwybod fod arweinyddiaeth dosturiol a lles da yn arwain at weithlu hapusach, iachach a gofal gwell i'r bobl rydyn ni'n eu helpu.

“Ein gobaith yw y bydd y gweithdai hyn yn rhoi'r offer a'r technegau i arweinwyr tîm a rheolwyr wneud newidiadau bach sy'n bwysig, a'r hyder i dywys eraill gyda nhw.”

Archebu eich lle

Mae croeso i chi fynychu cymaint o’r gweithdai ag y mynnwch.