Jump to content
Dewch i glywed am werth ymchwil data cysylltiedig mewn gofal cymdeithasol oedolion
Newyddion

Dewch i glywed am werth ymchwil data cysylltiedig mewn gofal cymdeithasol oedolion

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Ymunwch â ni am ddigwyddiad a fydd yn amlygu gwerth ymchwil data cysylltiedig ym maes gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru.

Bydd Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru yn cael ei gynnal ar draws dau ddyddiad – un yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 23 Ionawr, a’r llall ar-lein ar 6 Chwefror.

Bydd y digwyddiadau yn dod â rhanddeiliaid ynghyd sydd â diddordeb mewn casglu, rhannu neu ddefnyddio data gofal cymdeithasol oedolion er budd y cyhoedd ac i wella polisïau ac arferion gofal cymdeithasol.

Bydd digwyddiad Caerdydd yn rhedeg o 9.30am tan 4pm, tra bydd y digwyddiad ar-lein yn dechrau am 10am ac yn gorffen am 2.30pm.

Ymhlith y rhai fydd yn bresennol bydd ymchwilwyr a llunwyr polisi, ynghyd â chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol, y trydydd sector a’r cyhoedd.

Rydyn ni wedi ymuno ag YDG Cymru i drefnu’r digwyddiadau hyn, lle byddwn ni’n edrych ar gyfleoedd i wneud y gorau o ymchwil data gofal cymdeithasol oedolion.

Bydd y ddau ddigwyddiad yn cynnwys amrywiaeth o weithdai, cyflwyniadau a thrafodaethau a fydd yn archwilio rôl ymchwil data cysylltiedig mewn gofal cymdeithasol oedolion.

Bydd yr agenda a’r siaradwyr yn debyg ar draws y ddau ddigwyddiad, gan gynnwys cyfraniadau gan Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, a Mike Emery, Prif Swyddog Digidol ac Arloesi (Iechyd a Gofal Cymdeithasol). Byddwn ni’n sicrhau bod recordiadau o’r digwyddiad ar-lein ar gael i bobl nad ydyn nhw’n gallu bod yn bresennol.

Beth fyddwn ni'n ei wneud:

  • Bydd Llywodraeth Cymru yn trafod datblygiad data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru.
  • Bydd YDG Cymru yn arwain gweithdy gyda ni ar osod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil data cysylltiedig.
  • Bydd Alma Economics yn arwain gweithdy am ein gwaith parhaus gyda nhw i asesu aeddfedrwydd data gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Bydd cynrychiolwyr o Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, YDG Cymru a Banc Data SAIL yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel am gynnwys y cyhoedd a meithrin ymddiriedaeth wrth rannu data.
  • Byddwn ni’n lansio’r grŵp ymchwil data gofal cymdeithasol oedolion ar gyfer ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn prosiectau ymchwil data-ddwys ym maes gofal cymdeithasol oedolion.
Archebwch eich lle

I archebu eich lle yn un o’r digwyddiadau, ewch i’n tudalennau Eventbrite:

Roedd y digwyddiad ar 23 Ionawr i fod i gael ei gynnal yn wreiddiol yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Oherwydd problem dechnegol yn yr amgueddfa, rydyn ni wedi gorfod symud y digwyddiad i Gaerdydd. Rydyn ni'n deall y gallai newid lleoliad olygu na allwch fynychu. Cysylltwch â jeni.meyrick@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech chi drafod sut y gallwn ni helpu i wneud yn siŵr nad ydych chi'n colli allan. Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad ar-lein, cysylltwch ag elen.griffiths@gofalcymdeithasol.cymru