Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan
Cyfres

Gwasanaethau Synhwyraidd

1 Ardal

Cymeradwywyd yn 2008 gall ddefnyddio'r safonau hyn at bwrpasau adnoddau dynol a datblygiad sefydliadol – megis i lywio disgrifiadau swyddi, manylebau pobl, dadansoddi anghenion hyfforddi (unigol, tîm neu sefydliad), gwerthuso a chynllunio a datblygu’r gweithlu.

Ardaloedd

Gwasanaethau Synhwyraidd

Datblygu eich arfer proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion nam ar y golwg

Datblygu eich arfer proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion nam ar y clyw, materion Pobl Fyddar ac anghenion cyfathrebu diwylliannol

Datblygu eich arfer proffesiynol eich hun a chynyddu ymwybyddiaeth o faterion Pobl Ddall a Byddar

Nodi a chynorthwyo anghenion corfforol a synhwyraidd unigolion y nodwyd bod ganddynt anghenion cymhleth

Galluogi unigolion sydd ag anghenion synhwyraidd i gael mynediad at hyfforddiant, cyflogaeth a datblygu gyrfa

Gweithio gydag unigolion a phobl allweddol i’w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’u hanghenion synhwyraidd

Nodi a gweithredu dewisiadau technoleg gynorthwyol greadigol

Paratoi ar gyfer gwaith sefydlu/ adsefydlu, cyswllt a chyfranogiad

Cyflawni ymyriadau sefydlu/ adsefydlu i ddiwallu anghenion pobl â nam ar eu golwg

Gweithio’n unol â gwerthoedd ac egwyddorion arfer sefydlu/ adsefydlu a sicrhau eich datblygiad proffesiynol eich hun

Cynorthwyo sgiliau byw’n annibynnol pobl Ddall a Byddar