Jump to content
Gwasanaethau Synhwyraidd
Cymeradwywyd yn 2008 gall ddefnyddio'r safonau hyn at bwrpasau adnoddau dynol a datblygiad sefydliadol – megis i lywio disgrifiadau swyddi, manylebau pobl, dadansoddi anghenion hyfforddi (unigol, tîm neu sefydliad), gwerthuso a chynllunio a datblygu’r gweithlu.

Ardaloedd

  • Gwasanaethau Synhwyraidd