Jump to content
Gwasanaethau Synhwyraidd
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Cymeradwywyd yn 2008 gall ddefnyddio'r safonau hyn at bwrpasau adnoddau dynol a datblygiad sefydliadol – megis i lywio disgrifiadau swyddi, manylebau pobl, dadansoddi anghenion hyfforddi (unigol, tîm neu sefydliad), gwerthuso a chynllunio a datblygu’r gweithlu.

Ardaloedd

    Gwasanaethau Synhwyraidd