Skip to main content
Cymraeg English
Canllaw adnoddau yr ystad ddiogeledd

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi gofyniad ar awdurdodau lleol i asesu a diwallu anghenion gofal a chymorth oedolion a phlant mewn yr Ystâd Ddiogeledd. Bydd y canllaw adnoddau hwn yn helpu i gefnogi eich dealltwriaeth o'r ystâd ddiogeledd a'r dyletswyddau sydd gan awdurdodau lleol o dan y Ddeddf.

Dogfen
Canllaw i adnoddau yr ystâd ddiogeledd - Ionawr 2017
Canllawiau atodol

Isod gallwch lawr-lwytho canllawiau atodol i gefnogi'r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 11.

Dogfen
Canllawiau atodol i gefnogi'r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 11
pdf
Plant a phobl ifanc mewn yr ystâd ddiogeledd

Mae adnoddau oddeutu blant a phobl ifanc mewn yr ystâd ddiogeledd isod. Mae'r deunyddiau yn cynnwys llwybrau gofal a chymorth gan Lywodraeth Cymru, a nifer o gyflwyniadau o gyfres o ddigwyddiadau a chynhelir gan Lywodraeth Cymru ar blant a phobl ifanc mewn yr ystâd ddiogeledd yn Ionawr a Chwefror 2016.

Dogfen
Llywodraeth Cymru - plant a phobl ifanc mewn sefydliadau diogel
pdf
Dogfen
Llwybr gofal a chymorth cenedlaethol
pdf
Dogfen
Llwybr gofal a chymorth ar gyfer pobl ifanc mewn sefydliadau diogel_A
pdf
Dogfen
Llwybr gofal a chymorth ar gyfer pobl ifanc mewn sefydliadau diogel_B
pdf
Dogfen
Cyflwyniad Barnardo's Cymru (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Cyflwyniad HMP Parc a Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar a Chyfiawnder Ieuenctid Bae Western (Saesneg yn unig)
pdf
Oedolion mewn yr ystad ddiogeledd

Mae nifer o adnoddau ar oedolion mewn yr Ystad Ddiogeledd isod. Mae'r deunyddiau yn cynnwys llwybrau gofal a chymorth ar gyfer oedolion mewn yr Ystad Ddiogeledd, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau o gyfres o ddigwyddiadau a chynhelir gan Lywodraeth Cymru yn Ionawr a Chwefror 2016 ar ailsefydlu oedolion a threfniadau trawsffiniol

Dogfen
Llwybr gofal a chymorth cenedlaethol – oedolion
pdf
Dogfen
Llwybr gofal a chymorth ar gyfer oedolion mewn yr ystad ddiogeledd_A
pdf
Dogfen
Llwybr gofal a chymorth ar gyfer oedolion mewn yr ystad ddiogeledd_B
pdf
Dogfen
Cyflwyniad Llywodraeth Cymru ar y rhai sydd mewn yr ystad ddiogeledd
pdf
Dogfen
Cyflwyniad adran polisi tai Llywodraeth Cymru (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Cyflwyniad awdurdod lleol (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Cyflwyniad Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru (Saesneg yn unig)
pdf
Dogfen
Cyflwyniad NOMS (Saesneg yn unig)
pdf
Dolen
Canllawiau SCIE – Lleoliadau Trawsffiniol (Saesneg yn unig)
Adnoddau fideo ar gyfer sefydliadau diogel

Gellir defnyddio’r fideos isod i gefnogi dysgu ar bobl mewn sefydliadau diogel. Ffilm gan Families Outside yw Reversible Writing o safbwynt dyn ifanc sydd â thad yn y carchar. Tra bod Invisible Walls yn gynhyrchiad gan G4S sy'n edrych ar brosiect sy'n ceisio cryfhau cysylltiadau teuluol pan bod aelod o'r teulu yn y carchar.

Fideo
Reversible Writing (Saesneg yn unig)
Fideo
Invisible Walls (Saesneg yn unig)
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.