Jump to content
​Gweithio gyda phobl mewn yr Ystad Ddiogeledd

Canllaw adnoddau yr ystad ddiogeledd

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi gofyniad ar awdurdodau lleol i asesu a diwallu anghenion gofal a chymorth oedolion a phlant mewn yr Ystâd Ddiogeledd. Bydd y canllaw adnoddau hwn yn helpu i gefnogi eich dealltwriaeth o'r ystâd ddiogeledd a'r dyletswyddau sydd gan awdurdodau lleol o dan y Ddeddf.

Canllawiau atodol

Isod gallwch lawr-lwytho canllawiau atodol i gefnogi'r Côd Ymarfer ar gyfer Rhan 11.

Plant a phobl ifanc mewn yr ystâd ddiogeledd

Mae adnoddau oddeutu blant a phobl ifanc mewn yr ystâd ddiogeledd isod. Mae'r deunyddiau yn cynnwys llwybrau gofal a chymorth gan Lywodraeth Cymru, a nifer o gyflwyniadau o gyfres o ddigwyddiadau a chynhelir gan Lywodraeth Cymru ar blant a phobl ifanc mewn yr ystâd ddiogeledd yn Ionawr a Chwefror 2016.

Oedolion mewn yr ystad ddiogeledd

Mae nifer o adnoddau ar oedolion mewn yr Ystad Ddiogeledd isod. Mae'r deunyddiau yn cynnwys llwybrau gofal a chymorth ar gyfer oedolion mewn yr Ystad Ddiogeledd, yn ogystal â nifer o gyflwyniadau o gyfres o ddigwyddiadau a chynhelir gan Lywodraeth Cymru yn Ionawr a Chwefror 2016 ar ailsefydlu oedolion a threfniadau trawsffiniol

Adnoddau fideo ar gyfer sefydliadau diogel

Gellir defnyddio’r fideos isod i gefnogi dysgu ar bobl mewn sefydliadau diogel. Ffilm gan Families Outside yw Reversible Writing o safbwynt dyn ifanc sydd â thad yn y carchar. Tra bod Invisible Walls yn gynhyrchiad gan G4S sy'n edrych ar brosiect sy'n ceisio cryfhau cysylltiadau teuluol pan bod aelod o'r teulu yn y carchar.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (41.4 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch