Skip to main content
Cymraeg English
Trosolwg

Mae tua 30,000 o ofalwyr o dan 25 oed yng Nghymru. Mae gofalwr yn rhywun sy’n darparu neu yn bwriadu darparu gofal ar gyfer oedolyn neu blentyn anabl. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae gan Gymru'r gyfran fwyaf o ofalwyr dan 18 oed yn y DU.

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn dod â newidiadau sylweddol i hawliau gofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy’n gofalu. Mae’r adnoddau hyn, a ddatblygwyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn amlinellu sut mae’r Ddeddf yn berthnasol i'r gofalwyr hyn, a beth mae’n ei olygu ar gyfer canfod, asesu a chefnogi nhw.

Mae’r adnoddau isod hefyd yn cynnwys fideos o ofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy’n gofalu yn rhannu eu profiadau ac yn siarad am yr heriau maent wedi eu hwynebu a beth fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’w bywydau.

Dogfen
Cyflwyniad Gofalwyr Ifainc ac Oedolion Ifainc sy'n Gofalu
Dogfen
Cyflwyniad Gofalwyr Ifainc ac Oedolion Ifainc sy'n Gofalu gyda fideos
Fideo
Fy rôl ofalu (Saesneg yn unig)
Fideo
Diwrnod arferol (Saesneg yn unig)
Fideo
Methu allan (Saesneg yn unig)
Fideo
Ein deall ni (Saesneg yn unig)
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.