Jump to content
​Gofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy'n gofalu
Share

Trosolwg

Mae tua 30,000 o ofalwyr o dan 25 oed yng Nghymru. Mae gofalwr yn rhywun sy’n darparu neu yn bwriadu darparu gofal ar gyfer oedolyn neu blentyn anabl. Yn ôl cyfrifiad 2011, mae gan Gymru'r gyfran fwyaf o ofalwyr dan 18 oed yn y DU.

Mae’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn dod â newidiadau sylweddol i hawliau gofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy’n gofalu. Mae’r adnoddau hyn, a ddatblygwyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn amlinellu sut mae’r Ddeddf yn berthnasol i'r gofalwyr hyn, a beth mae’n ei olygu ar gyfer canfod, asesu a chefnogi nhw.

Mae’r adnoddau isod hefyd yn cynnwys fideos o ofalwyr ifainc ac oedolion ifainc sy’n gofalu yn rhannu eu profiadau ac yn siarad am yr heriau maent wedi eu hwynebu a beth fyddai’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’w bywydau.