Skip to main content
Cymraeg English
Gofalwyr y bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl

Nod yr adnoddau hyn, a ddatblygwyd gan Hafal, yw helpu'r rhai sy'n gweithio yn y sector statudol a'r trydydd sector i ddeall goblygiadau'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn well o ran hawliau gofalwyr y bobl hynny sydd â chyflyrau iechyd meddwl. Maent hefyd yn ceisio helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall hawliau gofalwyr o dan y Ddeddf, yn ogystal â deall hawliau gofalwyr o dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl.

Dogfen
Cyflwyniad gofalwyr y bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl
Dogfen
Taflen 1 – egwyddorion y Cenhedloedd Unedig ar gyfer personau Hŷn
pdf
Dogfen
Taflen 2 – papur briffio gofalwyr
pdf
Dogfen
Taflen 3 – blaenoriaethau Fforwm Gofalwyr
pdf
Dogfen
Taflen 4 – canllaw asesiadau gofalwyr
pdf
Dogfen
Crynodeb o weithdy gofalwyr ar gyfer hyfforddwyr
pdf
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.