Jump to content
​Gofalwyr ac iechyd meddwl
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Gofalwyr y bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl

Nod yr adnoddau hyn, a ddatblygwyd gan Hafal, yw helpu'r rhai sy'n gweithio yn y sector statudol a'r trydydd sector i ddeall goblygiadau'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn well o ran hawliau gofalwyr y bobl hynny sydd â chyflyrau iechyd meddwl. Maent hefyd yn ceisio helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall hawliau gofalwyr o dan y Ddeddf, yn ogystal â deall hawliau gofalwyr o dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Ebrill 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (15.8 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch