Skip to main content
Cymraeg English
Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos hyn wedi cael eu dylunio fel adnoddau dysgu a datblygu ar gyfer gweithwyr gofal a chymorth uniongyrchol. Maent yn cyflwyno enghreifftiau o anghenion gofal a chymorth gan unigolion a theuluoedd, a'r ymatebion proffesiynol a roddwyd.

Dogfen
Astudiaeth achos - Julie a Steve (rhan un)
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Julie a Steve (rhan dau)
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Julie a Steve (rhan tri)
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Gwyn Williams
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Jenny Thomas
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Jon Nichols
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Kaylee Harding
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Kyle a Seren
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Nathan a Gwen (rhan un)
doc
Dogfen
Astudiaeth achos - Nathan a Gwen (rhan dau)
doc
Dogfen
Case study - Tom Davies
Yn ôl at yr adnoddau i gyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.