Jump to content
​Astudiaethau achos ar asesu a chymhwystra

Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos hyn wedi cael eu dylunio fel adnoddau dysgu a datblygu ar gyfer gweithwyr gofal a chymorth uniongyrchol. Maent yn cyflwyno enghreifftiau o anghenion gofal a chymorth gan unigolion a theuluoedd, a'r ymatebion proffesiynol a roddwyd.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Mai 2017
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (33.1 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch