Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

  2. MSC OM5 (Rheolaeth Weithredol)

  3. MSC SM5 (Rheolaeth Strategol)

  4. NVQ 5 mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio ar gyfer y Gwasanaethau Gofal

  5. NVQ 4 mewn Rheoli (wedi’i asesu mewn lleoliad gofal cymdeithasol)

  6. NVQ 4 mewn Gofal

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.