Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

  2. Diploma lefel 5 mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio ar gyfer y Gwasanaethau Gofal

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

  2. NVQ 4 mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio ar gyfer y Gwasanaethau Gofal

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.