Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau gofal cymdeithasol penodol wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon. 

Mae disgwyl i gyfarwyddwyr fod â chryn ddealltwriaeth o ofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol statudol a’u perthynas â'r sefydliad ehangach (os yw’n berthnasol). Disgwylir iddynt reoli a darparu ar draws y sefydliad yn ogystal â rheoli newid, bod yn gyfrifol am eu gweithlu ac ymateb i bolisi, deddfwriaeth a sbardunau gwleidyddol. Mae arwain yn rhan allweddol o’r rôl hon. 

Bydd profiadau penodol yn cael eu pennu gan bob sefydliad unigol yn ôl yr angen.

Nid oes angen cofrestru

Gofynion sefydlu

Cyfrifoldeb y cyflogwr a'r darparwr gwasanaeth yw sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yn y gwasanaeth yn cael hyfforddiant sefydlu sy'n briodol i'w rôl. Bydd hyn yn cynnwys rheolwyr. Disgwylir i'r hyfforddiant hwn fod yn gadarn ac yn hwylus er mwyn eu paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau sy’n newydd ac sy'n newid.