Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Mae gofal maeth yn ffordd o gynnig amgylchedd teulu diogel i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u rhieni eu hunain. Mae gofal maeth yn aml yn cael ei ddefnyddio i gynnig gofal dros dro tra bod rhieni’n cael cymorth i ddatrys problemau neu i helpu plant neu bobl ifanc drwy gyfnod anodd yn eu bywydau.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gwasanaethau maethu
  2. Gofalwr maeth