Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Tystysgrif AU y Brifysgol Agored mewn Ymarfer Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Mae'r cymhwyster sydd i'w argymell ar gyfer y rôl hon yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, ynghyd â swyddogaeth a rôl lawn gweithwyr sy'n cefnogi gweithgareddau gwaith cymdeithasol yn uniongyrchol.

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Os bydd ymarferydd gwasanaethau cymdeithasol yn cynnal asesiadau, dylai’r awdurdod lleol sicrhau bod ganddo’r sgiliau, yr hyfforddiant a’r cymwysterau priodol i wneud hynny.

Mae'r lefelau priodol o gymwysterau ar gyfer gwneud y gwaith hwn yn cynnwys y canlynol:

  • naill ai ymarferydd gwaith cymdeithasol neu ymarferydd gofal cymdeithasol cofrestredig gyda chymhwyster proffesiynol lefel 5 neu uwch
  • neu rywun gyda chymhwyster gofal cymdeithasol lefel 4 neu uwch, sy'n cynnwys gwybodaeth a sgiliau i gynnal asesiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, o dan oruchwyliaeth ymarferydd gofal cymdeithasol neu ymarferydd gwaith cymdeithasol cofrestredig.

Hefyd, mae angen i’r awdurdod lleol fod yn fodlon bod gan yr holl staff sy’n ymgymryd â'r gweithgareddau hyn y sgiliau, yr wybodaeth a’r cymhwysedd i weithio gyda phlant a phobl ifanc, oedolion a gofalwyr, fel sy'n briodol.

Mae'r cymhwyster sydd i'w argymell ar gyfer y rôl hon yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, ynghyd â swyddogaeth a rôl lawn gweithwyr sy'n cefnogi gweithgareddau gwaith cymdeithasol yn uniongyrchol.

Gofynion sefydlu

Mae Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol wedi'i greu ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd. Mae'n ymdrin â gofal a chymorth i oedolion, a phlant a phobl ifanc. Mae’n cynnig strwythur ar gyfer sefydlu pawb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, ac mae’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae angen i weithwyr newydd eu meithrin yn ystod eu chwe mis cyntaf yn y swydd.  

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr.