Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynorthwyo gyda Darparu Gweithgareddau mewn Gofal Cymdeithasol

  2. Tystysgrif Lefel 3 mewn Darparu Gweithgareddau mewn Gofal Cymdeithasol

  3. Diploma Lefel 3 mewn Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc) Cymru a Gogledd Iwerddon

Nid oes angen cofrestru

Mae cynlluniau ar y gweill i gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion o 2022 ymlaen.

Gofynion eraill

Mae’r rheoliadau gwasanaeth yn ei gwneud yn ofynnol bod “y darparwr gwasanaeth yn sicrhau ar bob adeg fod nifer digonol o staff sydd â’r cymwysterau, yr hyfforddiant, y sgiliau, y cymhwysedd a’r profiad priodol yn gweithio yn y gwasanaeth”. Mae'r cymwysterau priodol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn. 

Gofynion sefydlu

Mae Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yn fframwaith sefydlu newydd sydd wedi’i gynllunio ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd. Mae'n ymdrin â gofal a chymorth i oedolion, a phlant a phobl ifanc.

Mae’n cynnig strwythur ar gyfer sefydlu pawb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, ac mae’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae angen i weithwyr newydd eu meithrin yn ystod eu chwe mis cyntaf yn y swydd. 

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n 

bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr.

Nid oes angen cofrestru

Mae cynlluniau ar y gweill i gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion o 2022 ymlaen.

Printiwch y dudalen hon