Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

Mae’r Safonau Gofal Cenedlaethol yn dweud ‘bod gan y person â chyfrifoldeb gymhwyster ar lefel 3 o leiaf a gydnabyddir ar restr bresennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru, neu yn Fframwaith Cymwysterau Integredig Skills Active ar gyfer Gwaith Chwarae (neu ar unrhyw restrau sy'n eu disodli), sy'n briodol i'r swydd’ Mae’r cymwysterau a gydnabyddir yn cael eu rhestri ar y fframwaith yma.

 1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

ac

 1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

neu

 1. CBAC Lefel 2 Gofal Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

ac un o'r canlynol

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

neu

 1. CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

neu un o'r cymwysterau lefel 3 neu uch ar gyfer ymarferydd gofal dydd sesiynol a

 1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Graddau:

 1. Prifysgol De Cymru: BA Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)

 2. Prifysgol De Cymru: Fd Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar)

 3. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 4. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Addysg ac Ymarfer Proffesiynol Blynyddoedd Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 5. Prifysgol Glyndŵr: Fd Astudiaethau Plentyndod Cynnar (EYPS)

 6. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 7. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 8. Prifysgol Aberystwyth: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 9. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Diploma AU Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

 10. Prifysgol Caerdydd: BA (Anrh) Addysg Gynnar ac Ymarferydd Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (dwyieithog)

 11. Pryfysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg)

 12. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferwr y Blynyddoedd Cynnar gyda Blwyddyn Dramor

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Canran o’r gweithlu sy’n ofynnol ar gyfer rheoleiddio – 100%.

Cyn eu penodiad, rhaid i berson â gofal (y rheolwr) feddu ar o leiaf 2 flynedd o brofiad o weithio mewn lleoliad gofal dydd sesiynol.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

 1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) Cymru a Gogledd Iwerddon

 2. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) Cymru a Gogledd Iwerddon

 3. EDEXCEL Tystysgrif / Diploma Cenedlaethol BTEC Lefel 3 Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant - CCLD (dim ond os dechreuwyd cyn 2014)

 4. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 5. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)

 6. Diploma Estynedig CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 7. NVQ 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

 8. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg Plant

 9. NVQ 3 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

 10. Diploma CACHE mewn Gofal ac Addysg Plant

 11. Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Meithrin

 12. Dyfarniad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i weithwyr chwarae (dyfarniadau trosiannol)

 13. Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithio gyda Phlant

 14. Diploma CACHE mewn Nyrsio Meithrin (DNN) (NNEB yn flaenorol)

 15. Diploma mewn Gofal ac Addysg Plant (DCE)

 16. Tystysgrif Genedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 17. Diploma Cenedlaethol mewn Gwasanaethau Gofal (Nyrsio Meithrin)

 18. Tystysgrif Genedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 19. Diploma Cenedlaethol mewn Astudiaethau Plentyndod (Nyrsio Meithrin)

 20. Tystysgrif Genedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 21. Diploma Cenedlaethol mewn Blynyddoedd Cynnar

 22. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Ymarfer Cylch Chwarae yng Nghymru

 23. Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal ac Addysg yn y Blynyddoedd Cynnar (cyfrwng Cymraeg)

 24. Lefel 3 CACHE mewn Ymarfer Cyn-ysgol

 25. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Dylai gweithwyr sy’n symud i Gymru sy’n meddu ar gymhwyster a gydnabyddir gan y Department of Education (Lloegr), y Northern Ireland Social Care Council neu’r Scottish Social Services Council gwblhau agweddau o Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant sy’n berthnasol i’w rôl a’r gwasanaeth.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar neu’n newydd i sefydliad gwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Dylai pob aelod o staff gael hyfforddiant sefydlu, sy’n cynnwys polisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant ac iechyd a diogelwch, yn ystod ei wythnos gyntaf yn y swydd.