Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Yn ofynnol o dan bolisi Llywodraeth Cymru:

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r sector i adolygu’r polisi yma, ac fe fydd mwy o wybodaeth yn dilyn.

  1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Ac yn olynol a chanllawiau Llywodraeth Cymru disgwylir i arweinwyr Dechrau'n Deg gwblhau y cymhwyster ymarfer ar gyfer y rôl:

  1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

Ar y Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (CQFW), mae NVQ 4 yn gyfateb â Lefel 5 ar y QCF, felly dydy gofynion y lefel ddim wedi newid.

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) Cymru a Gogledd Iwerddon

  2. NVQ 4 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

  3. NVQ 4 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

  4. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

O ganlyniad i newid cymwysterau yng Nghymru, fe fydd cymwysterau cyfwerth o weddill y DU yn cael eu hychwanegu yn fuan. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol fel rheolwr sydd a chymhwyster o weddill y DU.

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r lleoliad neu i sefydliad gwblhau rhannau perthnasol o Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant.