Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Yn ofynnol o dan bolisi Llywodraeth Cymru:

  1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) Cymru a Gogledd Iwerddon

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. NVQ 4 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

  2. NVQ 4 mewn Gofal ac Addysg y Blynyddoedd Cynnar

  3. Tystysgrif Lefel 4 y Brifysgol Agored mewn Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Os oes gennych chi gymhwyster rydych wedi’i gyflawni y tu allan i Gymru, neu gymhwyster nad yw’n cael ei gydnabod yn y fframwaith hwn ar gyfer gweithio yn y sector gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru, bydd angen i chi gysylltu â sefydliad dyfarnu i drafod a oes modd i'ch cymhwyster gael ei gydnabod tuag at y Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon) neu unrhyw gymhwyster blaenorol ar y rhestr.

Lloegr:

  1. Diploma Lefel 3 ar gyfer y Gweithlu Plant a Phobl Ifanc (Llwybr Gofal Plant a Dysgu yn y Blynyddoedd Cynnar)

Gogledd Iwerddon:

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. Yr un yw’r cymhwyster yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon.

Yr Alban:

  1. SVQ Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Nid oes angen unrhyw ddysgu ychwanegol. 

Gofynion sefydlu

Dylai ymarferwyr sy’n newydd i’r lleoliad neu i sefydliad gwblhau rhannau perthnasol o Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant.