Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Mae hyn yn golygu ymdrin â’r gwaith o gynllunio, datblygu, comisiynu a darparu cyfleoedd dysgu a datblygu. Mae'n gallu cynnwys asesu a darparu cymwysterau ar gyfer y gweithlu, yn y sefydliad ei hun ac mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill. 


Rôl swyddi

  1. Rheolwr datblygu’r gweithlu
  2. Swyddog datblygu'r gweithlu / Swyddog hyfforddi’r gweithlu