Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Mae cynorthwywyr personol yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan unigolion i'w cynorthwyo gyda gofal a chymorth. Mae cynorthwywyr personol yn cael eu cynnwys yn y fframwaith hwn er mwyn rhoi gwybodaeth am gymwysterau priodol sy'n cael eu hargymell.


Rôl swyddi

  1. Cynorthwyydd personol