Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau cyfredol wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon.

Byddai disgwyl i reolwyr comisiynu gofal cymdeithasol fod â dealltwriaeth ragorol o fodelau gwasanaethau cyfredol a modelau sy’n datblygu, a'r cyswllt rhwng strategaeth ac ymarfer gweithredol.

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. MSC OM5 (Rheolaeth Weithredol)

  2. MSC SM5 (Rheolaeth Strategol)

  3. NVQ 5 mewn Comisiynu, Caffael a Chontractio ar gyfer y Gwasanaethau Gofal