Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Nid oes cymwysterau cyfredol eraill wedi'u nodi ar gyfer y rôl hon.

Dylid cysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer unrhyw ofynion eraill.

Nid oes angen cofrestru

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) Cymru

  2. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Cymru

  3. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon 

  4. Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon