Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Mae arolygwyr yn cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau i sicrhau llesiant pobl Cymru.


Rôl swyddi

  1. Arolygydd gwasanaethau rheoleiddiedig