Jump to content
Llesiant yn y gweithle: sesiwn rhwydweithio a rhannu ymarferion
Digwyddiad

Llesiant yn y gweithle: sesiwn rhwydweithio a rhannu ymarferion

Dyddiad
10 Gorffennaf 2024, 10am i 12pm
Lleoliad
Llandudno
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y sesiwn hon yn dod â phobl at ei gilydd i rannu gwybodaeth, syniadau ac ymarferion er mwyn cefnogi llesiant yn y gwaith.

Ar gyfer pwy mae’r sesiwn hon

Mae’r sesiwn hon ar gyfer pawb sy’n gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal plant, chwarae a blynyddoedd cynnar sydd â diddordeb mewn cefnogi llesiant yn y gwaith.

Cynnwys y sesiwn

Mae’r sesiwn hon yn gyfle gwych i:

  • cysylltu â phobl o’r un anian â chi
  • darganfod gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu i gefnogi llesiant yn y gwaith
  • dysgu am ein cymuned ymarfer llesiant.