Jump to content
Sesiwn i gyflogwyr gofal cymdeithasol ar addasrwydd i ymarfer
Digwyddiad

Sesiwn i gyflogwyr gofal cymdeithasol ar addasrwydd i ymarfer

Dyddiad
25 Mehefin 2024 i 19 Chwefror 2025, 10am i 1pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae'r sesiwn hon yn gyfle i ddysgu mwy am broses addasrwydd i ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn hon

 • rheolwyr gofal cymdeithasol
 • Unigolion Cyfrifol
 • ac unrhyw un arall sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a all wneud atgyfeiriadau i’n tîm addasrwydd i ymarfer.

Cynnwys y sesiwn

 • gwahanol fathau o amhariadau ac enghreifftiau o amhariadau posibl ar ymarfer gweithiwr
 • y Codau Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol
 • pam y dylid gyfeirio atom
 • sut i godi pryder am unigolyn a chyfeirio i’r gwasanaeth
 • pryd i gyfeirio
 • beth i'w gyfeirio a ddim cyfeirio
 • y broses ymchwilio
 • y cymorth sydd ar gael i weithwyr, tystion a’r bobl sy’n codi pryder gyda ni.

Ni allwn drafod unrhyw achosion cyfredol nac unrhyw bryderon penodol sydd gennych. Ond byddwn yn rhannu manylion cyswllt y tîm addasrwydd i ymarfer am gymorth pellach.

Bydd mynychu’r sesiwn hon yn cyfri tuag at awr o’ch datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych chi wedi cofrestru â ni.