Jump to content
Sesiwn hyfforddi rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: hunan-asesu

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Digwyddiad

Sesiwn hyfforddi rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant: hunan-asesu

Dyddiad
20 Rhagfyr 2023, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd Sam Maitland-Price, o feithrin Little Lambs yn rhoi cyflwyniad ac esbonio sut i:

  • baratoi'n effeithiol ar gyfer hunanasesu
  • fagu hyder wrth asesu eich lleoliad gofal plant
  • greu cynllun datblygu cadarn ar gyfer twf parhaus.