Jump to content
Sophie Mckevitt
Share
Canlyniad
Gorchymyn brys i atal cofrestriad o 27/11/2022 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 25/12/2022
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Carelink Homecare Services Ltd
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Cynhaliwyd y gwrandawiad ym mhreifat felly ni chaiff y rhesymau eu cyhoeddi.