Jump to content
Scott Yates
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Rhannol Glywed- Ailgynnull 21/03/2024
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol, Q Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Er ei fod wedi'i gofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref, anfonodd Mr Yates e-byst a negeseuon testun amhriodol a/neu amhroffesiynol at staff, ac wrth wneud hynny fe wnaeth dorri ffiniau proffesiynol a chamddefnyddio ei swydd fel goruchwyliwr tîm. Roedd ymddygiad Mr Yates mewn perthynas â’r negeseuon a anfonwyd o natur rywiol a/neu wedi’i ysgogi’n rhywiol.