Jump to content
Muhammad Tahseen
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu 06/03/2020
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer