Jump to content
Huw Meredydd Groom
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn ar unwaith i atal cofrestriad o 21/06/2024 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 19/07/2024
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am ganlyniad y gwrandawiad hwn drwy chwilio ar y Gofrestr neu Rhestr o Unigolion sydd wedi'u tynnu oddi ar y gofrestr.

Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Mae rhagor o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais. Mae’n bosib allai rhywfaint o wybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru