Jump to content
Casgliad o dystiolaeth ar gyfer Fframwaith sefydlu iechyd a gofal cymdeithasol Cymru gyfan

Bydd y canllaw hwn yn helpu rheolwyr, cyflogwyr a’r rhai sy’n cynorthwyo staff i gwblhau’r fframwaith.

Sut all y canllaw yma helpu

Y canllaw

Bydd y canllaw hwn yn helpu rheolwyr, cyflogwyr a’r rhai sy’n cynorthwyo staff i gwblhau’r fframwaith gydag amrywiaeth o syniadau am sut y gall cynllunio gweithgareddau gwaith o ddydd i ddydd gynnig cyfleoedd i gasglu tystiolaeth hefyd.

Isod mae rhestr o senarios posibl lle gellid cael tystiolaeth yn ‘naturiol’ a’i defnyddio i gwblhau’r fframwaith a chymwysterau seiliedig ar ymarfer.

Nid yw’n rhestr gyflawn a byddem yn eich annog i feddwl am ffyrdd eraill i weithwyr gasglu’r dystiolaeth angenrheidiol hefyd.

Gweithlyfrau

Cyfarfodydd tîm

Cwisiau neu brofion tîm

Arsylwadau

Adborth

Goruchwylio

Cynhyrchion gwaith

Rhaglen sefydlu neu gyfnod prawf y sefydliad

Astudiaeth achos / senarios ‘beth os’

Trafodaeth un-i-un

Cwestiynau a osodir ymlaen llaw

Hyfforddiant

Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Medi 2023
Diweddariad olaf: 9 Hydref 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (43.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch